Mūsų veiksmai, susiję su COVID-19 ir jo poveikiu tiekimui

2020 m. gruodžio 11 d.

Dėl visame pasaulyje didėjančios „COVID-19“ pandemijos toliau laikomės vietinių gairių ir reglamentų reikalavimų, kad užtikrintumėte mūsų darbuotojų, klientų ir partnerių sveikatą ir darbo saugą. Daugumai darbuotojų rekomenduojama dirbti namuose ir susitikinėti nuotoliniu būdu, jei įmanoma.

Be to, nuolat stebime ir optimizuojame savo tiekimo grandinę, kad sušvelnintume dabartinius iššūkius ir nepatirtume bet kokių pastebimų tiekimo ar sandėliavimo sutrikimų dėl minėtos pandemijos.

2020 m. gegužės 19 d.

Mes ir toliau atidžiai stebime COVID-19 situaciją ir galime patvirtinti, kad dėl COVID-19 mūsų tyrimų juostelių ir gliukomačių tiekimas neturėtų sutrikti. Priemonės, kurių imamės siekdami išsaugoti sveikatą ir saugą, nesikeičia nuo mūsų pirminio pareiškimo 2020 m. kovo 19 d.

2020 m. kovo 19 d.

„PHC Group“ ir „Ascensia Diabetes Care“ klientų, darbuotojų ir pacientų, su kuriais susijusi mūsų veikla, sveikata ir sauga — pats pagrindinis mūsų prioritetas.

Mes ir toliau stebime bendrą COVID-19 protrūkio poveikį ir imamės visų tinkamų priemonių, kad mūsų darbuotojai būtų saugūs ir kuo mažesnis poveikis tektų žmonėms, kurie pasitiki mūsų produktais ir paslaugomis.

Šiuo metu atrodo, kad protrūkis tiesiogiai neveikia mūsų tyrimo juostelių ir matuoklių tiekimo, todėl mes nenumatome trumpalaikių problemų dėl COVID-19, susijusių su šių gaminių tiekimu.

Vis dėlto mes pradedame patirti tam tikrų gabenimo iššūkių, nes dėl sugriežtintų patikrų atsiranda kliūčių vežant keliais per sienas, o mažėjantis komercinių skrydžių skaičius daro įtaką oro krovinių gabenimui oro transportu. Nors tai neturi tiesioginės įtakos mūsų galimybėms tiekti produktus, jie, atsižvelgiant į šių apribojimų trukmę, gali turėti įtakos tiekimui tam tikrose rinkose.

Vis dėlto turime tvirtus verslo tęstinumo planus, kad galėtume valdyti pasaulinį tiekimą, ir glaudžiai bendradarbiaujame su savo partneriais, kad užtikrintume, jog galime palaikyti mūsų tyrimo juostelių ir matuoklių gamybą ir tiekimą į visas šalis.

Mūsų produktai gaminami Japonijoje ir Indonezijoje, kur gamyba šiuo metu vykdoma be vėlavimo. Mūsų gaminių pakavimo ir platinimo įmonės, kurias valdo trečioji šalis pardavėja, įsikūrusios Lenkijoje bei JAV ir veikia įprastai. Mes ir toliau stebėsime su COVID-19 susijusią situaciją ir bet kokį jos poveikį mūsų tiekimo grandinei.

Tai labai dinamiška situacija, nes valdžios institucijos reguliariai teikia naują informaciją ir rekomendacijas, kurias priimame atitinkamai atsižvelgdami į kiekvieną rinką, kurioje dirbame. Mes nuolat vertinsime situaciją, kad nustatytume, kokių tolesnių veiksmų turime imtis, ir pateiksime visą patikslintą informaciją mūsų interneto svetainėje www.diabetes.ascensia.lt. Toliau lankykitės mūsų svetainėje, kad nuolat gautumėte mūsų komandos pranešimus, susijusius su šia problema.

Įsigykite